top of page

ติดต่อเรา

4B24D2DC-E7D7-4309-BA22-1D84E36564D7.jpe

ธนาคารจุลินทรีย์, ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร A ชั้น 4,1

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง,

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

66 2 564 7000 ext 71454

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

เวลาทำการ

จันทร์ ถึง ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

9:00 น. – 17.00 น.

ปิดทำการ

ปิดทำการ

bottom of page