ติดต่อเรา

4B24D2DC-E7D7-4309-BA22-1D84E36564D7.jpe

ธนาคารจุลินทรีย์, ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร A ชั้น 4,1

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง,

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

66 2 564 7000 ext 71454

Thanks for submitting!

Opening Hours

Mon - Fri

9:00 am – 5:00 pm

Saturday

Close

​Sunday

Close