โครงการที่น่าสนใจ

ทีมจุลินทรีย์มีงานวิจัยหลากหลายด้าน ด้านหลักคือ
การวิจัยเพื่อการจัดเก็บจุลินทรีย์ระยะยาวให้รอดชีวิต และ คงคุณสมบัติให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ด้านสนับสนุน คือ งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ งานศึกษาอนุกรมวิธาน และการศึกษาประชากรของจุลินทรีย์ ดังนั้นโครงการวิจัยที่ทีมงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจึงมีความหลากหลายเช่นเดียวกับทีมวิจัยที่มีความชำนาญหลายด้าน เช่น การแยกเชื้อ การวิเคราะห์ชนิด การเพาะเลี้ยง การ optimization เพื่อการพัฒนาสารสำคัญบางประการ การคัดเลือกสายพันธุ์ เป็นต้น