top of page

เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) "สกุลใหม่ของโลก"

อัปเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2565

นอกจากแปลกตาแล้วยังพบได้ยากมากที่สุด เนื่องจากขนาดเล็กมาก เพียง 5-10 มม. เท่านั้น ในปัจจุบันมีการค้นพบเฉพาะเขตร้อน โดยครั้งแรกพบที่ประเทศศรีลังกา ปี 1919 ครั้งที่สองพบที่ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และค้นพบอีกครั้งในประเทศไทยในปี 2006 โดยนักวิจัยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ดร.รัตเขตร์ เชยกลิ่น งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และ University of Florida โดยมี ดร.ณัฐพล ไกรสิทธิ์อุดมสุข เป็นผู้วิจัยต่อยอด


เอกลักษ์หลักที่พบจนได้เปลี่ยนชื่อสกุล เป็นผลจากงานวิจัยด้านสัณฐานวิทยา ควบคู่กับอณูชีวโมเลกุล พบว่า ตัวอย่างทั้งสี่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน บริเวณชั้นเนื้อเยื่อผนังด้านใน หรือ peridiole cortex ที่เป็นโครงสร้างแบบร่างแห และมีผนังเซลล์หนา ในส่วนนี้จึงได้นำปตั้งชื่อสกุลใหม่คือ Retiperidiolia แปลว่า ผนังเนื้อเยื่อด้านในหรือ peridiole มีลักษณะ reticula หรือ ร่างแห นั่นเอง รวมถึง พบเซลล์สร้างสปอร์มีสองแบบคือ ทั้งที่เป็น 2 และ 4 สปอร์


ตัวอย่างจากประเทศไทย ค้นพบที่ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ถึงสองตัวอย่างซึ่งคิดเป็นร้อยละห้าสิบของที่พบทั่วโลก จะเห็นว่าการค้นพบนั้นเป็นระยะเวลายาวนานและการนำมาวิเคราะห์ใหม่กับตัวอย่างทั่วโลกที่พบทำให้เปิดเผยข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมาอีกซึ่งผลจาก Phylogenetic Tree สนับสนุนข้อมูลด้านสัณฐานวิทยาว่ามีวิวัฒนาการที่แยกออกมาจากสกุล Mycocaria และถ้าท่านพบสองสกุลนี้จุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนคือบริเวณโครงสร้างผนังชั้นใน peridiole นั่นเอง


เห็ดดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Mycological Progress volume 21, Article number: 56 (2022) ตัวอย่างแห้งของประเทศไทย ถูกเลือกเป็น Epitype เก็บรักษาที่ BIOTEC Bangkok Herbarium & Fungarium (BBH) ประเทศไทย ส่วนตัวอย่างต้นแบบ Holotype เก็บที่ Botanical Garden ประเทศศรีลังกา
สนใจสามารถติดตามวารสารนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานชิ้นนี้ได้ที่ Journal "Mycological Progress" Vol 21(56); 2022 ลิงค์อ้างอิงวารสาร


Kraisitudomsook, N., Choeyklin, R., Boonpratuang, T. et al. Hidden in the tropics: Retiperidiolia gen. nov., a new genus of bird’s nest fungi (Nidulariaceae), and a systematic study of the genus Mycocalia. Mycol Progress21, 56 (2022). DOI Linkสนใจ download โปสเตอร์ได้ที่ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ภายใต้โครงการ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ โปสเตอร์ และภาพจาก เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) "สกุลใหม่ของโลก" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.


ดู 211 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page